Instructors

Yi Ma

Yi Ma

yima@eecs.

Instructor

Jitendra Malik

Jitendra Malik

malik@eecs.

Instructor

Shankar Sastry

Shankar Sastry

sastry@eecs.

Instructor

Claire Tomlin

Claire Tomlin

tomlin@eecs.

Instructor

Staff

Jaeyun Stella Seo

Jaeyun Stella Seo

seo.jysk@

Administrivia

Luna Seo-Zhang

Luna Seo-Zhang

Moral Support